Håpe Kraft AB bildades i februari 2010 och dess grundare är EvaHasse Persson

Företagsnamnet har bildats av initialerna HP (Hagman Persson och Hasse Persson), vilket tidigare varit smeknamn för både Eva och Hasse fast på olika håll. Hasse har mångårig erfarenhet som bland annat distributionselektriker och Eva har länge arbetat inom ekonomi, administration och utbilding. Personalen handplockas och nyanställningar sker endast när rätt person dyker upp. Inom Håpe Kraft AB är vi som i en familj. En familj som präglas av yrkesstolthet och samarbete.