Håpe Kraft AB bildades i februari 2010 och dess grundare är EvaHasse Persson

Företagsnamnet är bildat av initialerna HP (Hagman Persson och Hasse Persson), vilket tidigare varit smeknamn för både Eva och Hasse på olika håll. Hasse har mångårig erfarenhet som distributionselektriker och Eva har länge arbetat inom ekonomi, administration och utbildning och med det tog idén om ett eget företag form.

Företaget startade inom distributionsel med endast de två grundarna som anställda. Med åren har antalet medarbetare ökat och verksamheten utvecklats. Idag jobbar företaget förutom med distributionsel även med fiberteknik och solenergi.

Personalen handplockas och nyanställningar sker endast när rätt person dyker upp. Inom Håpe Kraft AB är vi som en familj. En familj som präglas av yrkesstolthet och samarbete.