Hasse Persson

Ansvarig Distrubutionselektriker

Tel: 072 – 236 65 55

Eva Persson

Ansvarig Administration/Ekonomi

Tel: 070 – 666 44 49

Christoffer Persson

Ansvarig Fibertekniker

Tel: 070- 338 30 35

Andreas Persson

VD

Tel: 070 – 319 02 92

Hör av dig

Besök oss

Mickelsvägen 3a

824 34 Hudiksvall

Tel: +46 70 319 02 92

Email: info@hapekraft.se