FIBERTEKNIK

Fibertekniken och därmed internet är limmet som binder tekniker samman och möjliggör många av de framsteg vi ser idag. Om det så är den livstidsbevakning vi erbjuder för alla våra solcellsanläggningar, smartare sätt att jobba med kraftnätet eller ansluta privatkunder till det ständigt växande fibernätet så finns våra fibertekniker där och hittar lösningarna.

Våra Fibertekniker

Våra Fibertekniker

Christoffer Persson

Ansvarig Fibertekniker

070- 338 30 35

Joakim Hansson

Fibertekniker

076 – 600 97 76

Nicklas Andersson

Fibertekniker

072 – 222 03 50

Mårten Andersson

Fibertekniker

070 – 337 64 02

Daniel Jäderberg

Fibertekniker

072 – 222 00 43

Vi är utbildade och certifierade hos