KRAFTNÄT

Våra distributionselektriker jobbar över hela Sverige och hjälper till att lösa utmaningarna med att bygga ett kraftnät som ska klara av en övergång till ett allt mer elektrifierat samhälle. 

Våra Distributionselektriker

Våra Distributionselektriker

Hasse Persson

Ansvarig Distributionselektriker 

072 – 236 65 55

Thomas Olsson

Distributionselektriker

 076 – 765 06 06

Magnus Sundell

Distributionselektriker

 072 – 222 03 02

Henrik Lindén

Distributionselektriker

072 – 718 27 22 

Christoffer Persson

Distributionselektriker

070- 338 30 35 

Fredrik Björklund

Distributionselektriker

072-222 41 82